SP2 logo
Lukas Glinkowski, Thrash, 2019
Lukas Glinkowski, Thrash, 2019
Lukas Glinkowski, Thrash, 2019
Lukas Glinkowski, Thrash, 2019

Lukas Glinkowski

Thrash, 2019

sticker on mounted etched mirror tile